Bismillahirrahmanirrahim

TANRI DEMEK GÜNAH MIDIR ?
Selçuklu ve Osmanlı Devletleri'nin resmi dili zaman zaman Arapça veya Farsça olmuştur. Devletin sahibi Türkler olmuş,hakim kültür Arap veya Pers kültürü olmuştur.Selçuklu devrinde Türkistan'dan Bağdat'a gelen bir bilgin,Türkçe konferans verdiği için Pers'li İranlılar kıyameti Koparmışlar,''Nasıl olur da Türkçe konuşur,Türkçe konferans verir...''ve bilginin tutuklanmasına kadar tepkilerini dile getirmişlerdir. Türk devletinin topraklarında Türkçe konferans verdiği için bir Türk'ün tutuklanması Kaşgarlı Mahmut'u çok üzmüş,Araplar'a ve Farslara Türkçe'yi öğretmek için inatla meşhur divanını (Divan-ı Lügat-it Türk) yazmıştır. Türk düşmanlığı bugün de olduğu gibi,ta eskilere dayanmaktadır.Müslim ve gayrimüslim ülkelere şöyle bir göz atacak olursak;''Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını''göreceğiz. Yaklaşık 70 yıldır İslamcı geçinen Hizbullahçı,Mumeyinci ve PKK'lı sözde dindar bir kesim,tarihi Türk düşmanlığını Tanrı kelimesine karşı çıkmakla ifade etmektedirler. Zamanla Hekimoğlu İsmail'in ve Ali Güler'in bu konudaki fetvalarını okuduk.Ortak görüşleri ''Tanrı demek günahtır,'' ''Sakın Tanrı demeyin'',''Türk'üm demek günahtır''olmuştur.Ama  ''Arabım,'' ''Kavmi Necip'' demek sevaptır!... Önce gençleri ''Türk'üm''demekten kopardıktan sonra,yavaş yavaş Türk düşmalığını işlemektedirler.Henüz Türk topraklarında açıktan Arap ve Pers milliyetçiliği yapamadıkları için, Şimdilik Türk düşmanlığı ile yetiniyorlar. İki ayet ve hadis ezberleyen:''Efendim Tanrı  kelimesini kullanmak günahtır,sakın Tanrı demeyin.Hele Türk'üm derseniz derhal ırkçı olursunuz''diyorlar.Benim saf Müslüman Türk İnsanı,fikirlerini çürütecek bilgiye sahip olmadıkları için,islam'a olan saygısında dolayı hemen Teslim olmak zorunda kalmıştır. ''Efendim Allah'ın doksan dokuz isminin dışında Kur'an-ı Kerim'de Tanrı kelimesi yoktur veya Allah yerine Tanrı diyemeyiz''diyorlar iddia sahipleri.Biz Allah'ın kitaplarına ve içindekileri ne ve özellikle Kur'an-ı Kerim'e sonsuz iman ediyor ve teslim oluyoruz.Kitap ve sünnete ters düşen fikirlerin yanında olamayız. ''Tanrı kelimesi konusunda anlaşılamayan nokta şudur; ''Tanrı''kelimesinin Arapça olduğunu iddia eden zaten yoktur.Arapça olmadığı için Kur'an-ı Kerim'de ''Tanrı''kelimesine rastlamak mümkün değildir.İşte laf cambazlığı buradan başlamaktadır.''Esma-i Hüsna'da (99 isminde) Tanrı kelimesi yoktur''diyenlere elbette bulunmaz,çünkü Tanrı kelimesi Türkçe'dir Arapça değildir de ondan diyemiyoruz. ''Allah'' kelimesi.99 isimden başta gelenidir.Allah lafsı ''Aloha, Leh, Lehü,ilah ve Allah kelimeleri aynı kökten gelmektedir. ''Tanrı''kelimesi ''ilah'' kelimesinin kelimesinin karşılığıdır.''La ilahe illallah'', Allah'tan başka ''ilah''yoktur,diyor Kelime-i Tevhidde.Bu manayı iyice inceleyecek olursak,Kur'an,Allah'ın aynı zamanda ''İlah'' (Tanrı) olduğunu da kabul ediyor.Burada tek ''İlah''tan bahsediyor.İlahlar derseniz küfre gidersiniz.Tanrı derseniz olur,Tanrılar derseniz.Çünkü;Allah'tan başka İlah yoktur'' derken mana açıkça ortaya çıkmaktadır. Tanrı kelimesi Türkçe'dir demiştim,Tanrı kelimesi bazılarının iddia ettiği gibi,TAN YERİ kelimesinden gelmemiştir.''Bazı kavimler tanyerine tapıyorlardı da bu nedenle Tanrı demek günahtır'' diyenler yanılmaktadır.   Bilge Kağan Destanı'nda "Men Tengri Tegin Bilge Kağan" diyor, yani: "Ben Tanrı'nın  yaratmış olduğu Bilge Kağan" diyor. Tanrı kelimesinin kökeni "Tengri-Tengir" kelimelerine dayanmaktadır. Sıralamaya göre önce Tangır,sonra Ten gri , en son Tanrı şeklini almıştır.    "Ten gir"i analiz edersek, TEN+GİR kelimelerinden oluştuğunu görürüz.      TEN: Tenha, tane tane, (bir bir ) kelimeleriyle aynı köktendir."Eşi benzeri olmayan,eşine tenha rastlanır, tenha bir yer buldum, tane tane say (bir bir say)" cümlelerini çokça kullanmaktayız.      Gurmançca'da "Tane" tek yalnız manasında kullanılmaktadır. Mecazi olarak "Eşi benzeri bulunmayan,tek" manalarına gelmektedir.      GIR kelimesi: Kaşgarlı Mahmut'un Divanında ve aynı zamanda  Gurmançca'da TENGİR "Eşi benzeri bulunmayan büyük" manalarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de  "Allah'u Ekber" derken Allah'ın büyük olduğunu ve eşi benzeri olmadığını tasdik ediyor.       Türk'lerde "Tanrı" derken Kur'an-ı Kerim'e uygun  bir tarifle ifade etmektedirler. Bu izahata göre "Tanrı" kelimesinin "Tanyeri" ile bir ilgisinin olmadığını izah edebildik sanırım.       İslam a göre: "Ameller niyete göredir" bu durum bize çok geniş bir serbesiyet tanımaktadır. Ben "Tanrı" derken niyet olarak Allah (C.C) yi kastediyorsam  Ayet-i Kerime bu yetkiyi bana veriyorsa neden günah olsun ki !!!?       Hem bütün insanları Arapça konuşmaya zorlayamazsınız,zorlasanız da dünyanın nüfusu ortadadır,Kaçta kaçını Arapça konuşturabilirsiniz? İnsanları zorla kalıplara sokmayın. Peygamber Efendimiz(S.A.V.): " Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin" buyururken size ne oluyor da insanları dar kalıplara sokuyorsunuz. Ama zorlaştırıyorsunuz ki, sizden başka kimse Dindar (Dini dar aslında onlar ) geçinmesin ki bu sektör elinizden kaçmasın. Çocuklarınızın mayisetine helal gelmesin... Bu nedenle Dini-dar tutuyor olmalısınız...        Arapça konuşmayan milletler,Allah'ı kendi dillerince ifade edemezler mi?İngiliz,Alman,Fransız,rus,yunan,Eskimo,Kızılderili,,Allah'ın 99 isminden habersiz ise, arapça da bilmiyorsa ,ama allah'ı da doğru tanıyorsa kendi bulduğu bir kelime ile Allah'ı zikredemez mi?Türklerin de müslüman olduklarını biliyorsunuz kendi dillerince Tanrı diyemezler mi?Neden hep tanrı kelimesi ile vakit kaybediyoruz.        Kuş, yaprak,rüzgar,kendi dilince Allah'ı zikrediyorsa,illede arapça konuşturamazsınız.         Yunus Emre ''gönül Çalabın tahtı,Çalap gönüle bahtı ''diyor.Yunus Allah'a '' Çalap'' dediği için günahkar mı oluyor?       Cenab-ıAllah kur'an'ında Erram suresi 22.ayeti kerimesinde :'' sizin dillerinizin  ve renklerinizin ayrı olması allah'ın ayetlerindendir......''buyurmaktadır. Sizin arapça konuşmanız Allah'ın ayeti kerimesi ise benimde türkçe konuşmam başkasının İngilizce ,Fransızca,v.b konuşması da Allah'ın ayetidir.Bu Ayet'i kerime benim Türkçe konuşmamı Allah'ın ayet'i olarak kabul ediyor ve onaylıyorsa, benim türkçe Allah'a Tanrı demem neden günah olsun.       Aslında Arapça'da Allah'ın '' Hu'' diye bir adı yoktur.Arapça'da ''Hu'' bir işaret zamiridir.Türkçedeki ''O'' zamirinin karşılığıdır.''Hu HU'' yani ''O O ''diye Allah'ı zikrederken'',Allah Allah'' demek  istediğimizi  Allah biliyor da ''Tanrı'' denildiğindemi bizi anlamıyor?''Ameller niyete göredir '' ayeti kerimesi sadece başkalarına mı indi, bizlerin niyetlerimizin hiç mi önemi yoktur. Yani Tanrıda desem Allahta desem niyetim yaradanı zikretmekse o yüce güç bunu anlar ve hiçbir sakıncası yoktur.           
Hepiniz Allah'a emanet olun.
Tanrı Türk'ü Korusun Ve Yüceltsin.